Изложбата „Долината на р. Ерма в миналия век“ от Слободан Цветков

Дигитален архив „Стари Цариброд“ Ви представя част от архивните фотографии, представени в изложбата „Долината на р. Ерма в миналия век“, създадена и реализирана от Слободан Цветков, пенсиониран учител и ръководител на Секцията по биология при гимназията „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Димитровград, Р. Сърбия.
Слободан Цветков още от 1966/67 година се занимава с природните феномени и културно-икономическото минало на Долината на р. Ерма, а секцията на учениците сформира сбирка от около 300 архивни фотографии.

Източници на фотографии са:
– Завод за защита на природата на Сърбия, Белград,
– Завод за защита споменика култура, Белград,
– Музей на железницата Белград,
– Шумарски факултет Белград,
– Държавен Архив Перник,
– проф. Йелена Блаженчич, Белград,
– инж. Мирослав Антов, с. Лукавица,
– Миряна Джорджевич, Пирот, фото Ниджа Пирот,
– Владимир Рангелов, Виена,
– Мария Гоцева, София,
– Деско Такич, Бабушница,
– Тияна Рангелов, Бабушница,
– ученици и граждани.

Финансова подкрепа за реализация на изложбата е предоставена от Фондация „Българска памет“, Милен Врабевски и от Музей на железниците Белград.
Изложба „Долината на р. Ерма в миналия век“ е гостувала в Белград, Ниш, Димитровград, Бабушница, с. Ракита, Банско, Трън и Враца. Експертна подкрепа осигурява проф. Спас Сотиров.

 

Дигитален архив „Стари Цариброд“ изразява благодарност за предоставените фотографии на Слободан Цветков.

Share if you like it!
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *