Царибродска периодична штампа 1889-1919

„Књижевност и периодична штампа једног народа свестрано и непристрасно показују његов ментални и културни развој.“

-Љ. Каравелов, бугарски писац

У Цариброду, након ослобођења од Турака, па до краја Првог светског рата, у различитим периодима и са различитим трајањем излазе четири штампана издања:

• научно-књижевни часопис „Домашен учител“ (1889)
• политички лист „Цариброд“ (1901-1902)
• независне новине „Нишава“ (1909-1915)
• часопис за хумор, сатиру и друштво „Клопотар“ (1919)

Ове новине и часописи, без обзира на то када су и колико времена излазили, откривају специфичности локалне историје, обичаја, културе и менталитета у социјалном  и друштвеном смислу. Оне су уско повезане са обичајима, духовношћу и политичким животом становника Царибродског краја. Дају нам изузетно живу слику културног и друштвеног живота Цариброђана пре више од стотину година. Оне представљају хронику Димитровграда и околне, јединствени документ о животу града у време његовог развоја након ослобођења од турског ропства.

Нажалост, поменуте локалне новине и часописи, који су јединствени и интегрални део нашег писменог културног и историјског наслеђа, нису сачувани у Димитровграду, осим копије неколико бројева у Народној библиотеци „Детко Петров.“ Сачувани оригинали се чувају у Народној библиотеци „Св . Св. Кирило и Методије“ и у Државној агенцији „Архива“ у Софији. Приступ овим издањима је отежан бирократским процедурама, чак и за становнике саме Софије.

Овај пројекат има за циљ да прикупи и систематизује локалне часописе издате у Цариброду, да их дигитализаује и да створи трајну дигиталну архиву са неограниченим приступом, која ће бити представљена широком кругу корисника. Захваљујући овом пројекту, сви који се интересују за историју Цариброда и околине имаће неограничен приступ дигиталној архиви поменутих издања, што ће с друге стране проширити могућности за потпуније и свеобухватније изучавање историје и развитка Цариброда у периоду од ослобођења од Турака до 1919. године.

Дигитална библиотека „Царибродска периодична штампа 1889-1919“ је само први корак у реализацији веће и свеобухватније идеје стварања дигиталне архиве Стари Цариброда, која ће осим новина и часописа обухватати и фотографије, књиге, документа, мултимедију,…

Пројекат реализују Марија Гоцева – Гоцеви от Цариброд и Марјан Миланов – Виртуелни музеј Цариброд,  уз помоћ Завичајног удружења Цариброд, финансијску подршку Националног савета бугарске националне мањине и  уз медијску подршку РТ Цариброд и Бугарске телеграфске агенције БТА.