вестник „Цариброд“, 1901-1902

вестник "Цариброд", бр. 1 от 29.09.1901 г., Цариброд

вестник „Цариброд“, бр. 1 от 29.09.1901 г., Цариброд

„Цариброд“ е седмичен вестник на Национал-либералната партия в Цариброд, чийто първи брой от общо седемнадесет, излиза от печат на 29-ти септември, 1901 година. Негови редактори са K. Тотев и Христо Илиев и е във формат 4 страници, без фотографии. Съдържанието на текстовете го определя като типично политическо издание, но от време на време се представят културни, образователни, социални и други проблеми на Цариброд и околията.
Целта на редакцията е да бъде обединена тогавашната интелигенция, за да се подпомогне развитието на (политическа) еманципация на царибродчани. В уводната си статия, вестника набляга на мнението,  че никой в страната не спазва Конституцията и проявява загриженост, че нацията е потънала в политическа, финансова и нравствена криза. Поради тези причини е необходимо да се помогне народа „който храни на гърба си всички от цар до стражар“. Въз основа на своите публикациите, ясно прозира ангажимента на в-к „Царирбод“ към бедните слоеве на обществото, средната класа и малките буржоазни партии.
Публикуването на първия брой на „Цариброд“ съвпада с горещата предизборна кампания за парламентарните избори. Ето защо, доста статии са посветени на представянето на местните кандидати за депутати, критика относно техни действия, възникналите проблеми и самия начин на провеждане на изборите, нередности, полицейско насилие и т.н.
Редакционният екип често влиза в дебати с някои вестници от София и е в непрестанен спор вестник „Свят“. Често се случва различни столични вестници, като вестник „Право“, да препечатват текстове от в-к „Цариброд“.
Последният брой на вестника е публикуван на 24-ти март, 1902 година.