Царибродският периодичен печат 1889-1919

„Литературата и периодичният печат на един народ показват многостранно и непредубедено неговото умствено и културно развитие” – Л. Каравелов

Част от Дигитален архив „Стари Цариброд“ е „Царибродският периодичен печат 1889-1919“. Неговата цел е опазване, съхраняване и представяне на един от най-значимите фактори за развитието на писменото културно-историческо наследство на гр. Цариброд, чрез създаване на постоянен дигитален архив с неограничен достъп на местни периодични издания, публикувани в периода 1889-1919 година.
Благодарение на „Царибродският периодичен печат 1889-1919“ всички, които се интересуват от историята на гр. Цариброд и Царибродско имат неограничен достъп до дигиталния архив на представената периодика, което от своя страна разширява възможностите за по-пълно и комплексно изучаване на историческото минало и развитие на българите от гр. Цариброд и Царибродско от Освобождението на България до 1919-та година.
В гр. Цариброд от Освобождението до края на Първата световна война излизат през различни периоди и с различна продължителност четири печатни издания:
научно-литературно списание „Домашен учител“ (1889)
независим вестник „Цариброд“ (1901-1902)
местен вестник „Нишава“ (1909-1912, 1913, 1915)
списание за хумор, сатира и забава „Клопотар“ (1919)
Тези вестници и списания, независимо кога и колко време излизат, разкриват специфични особености от местната история, бит, култура и народопсихология в социалния и обществен аспект. Те са тясно свързани с обичаите, с духовното, с политическото битие на българина от царибродските краища. Дават ни изключително ярка картина за културния и обществен живот от преди повече от сто години на царибродчаните. Те са хроника на Цариброд и околията, единствен документ за живота на градчето във времето на развитието му след отхвърлянето на турското иго.
Проектът „Царибродският периодичен печат 1889-1919“ се реализира от Мария Гоцева –  Гоцеви от Цариброд и Марян Миланов – Виртуален музей „Цариброд“, с помощта на Родно Сдружение „Цариброд“, финансовата подкрепа на Национален съвет на българското национално малцинство в Република Сърбия и с медийната подкрепа на РТ Цариброд и БТА – Българска Телеграфна Агенция.