вестник „Нишава“, 1909-1912, 1913, 1915 г.

Nishava_br_1_06_09_1909_str_1

в-к „Нишава“, брой 1 от 06.09.1909 г., Цариброд

Редактор на вестник „Нишава“ е царибродския общественик и интелектуалец Михаил Хаджиев. Първият брой на седмичника е издаден на 6-ти септември 1909-та година и още на първа страница в статията „Нашата цел“ ето какво заявява неговия редактор: „Още от отдавна се чувства нужда от издаване на един вестник в града ни, но досега нямаше благоприятни условия за отпечатването му, а сега когато последните позволяват това, тази нужда е належаща. Като имаме предвид това, ние решихме да издаваме в. „Нишава“, с който ще се мъчим да помогнем в всяко отношение  на нашия град и околията му…“. Също така в-к Нишава заявява, че „ …няма да принадлежи към никоя партия, ще бъде свободен и независим вестник. Доброто и правото ще възхваляваме, а нечестното и лошото ще бичуваме, без разлика кой го върши… На време ще представим новини от града и околията, а страниците на вестника ще бъдат безплатни за всеки, който иска да служи на своите съграждани…“.
През целия период на своето излизане, в-к „Нишава“ се стреми да изпълнява дадените обещания и да информира своите читателите безпристрастно, въз основата на идеята за свободна и независима преса.
Първият брой на вестника се разпространява безплатно до потенциални абонати в града и околията, но със съобщение че онзи, който не върне вестника ще се счита за редовен абонат. Броят на абонатите бързо нараства и вестника се издържа от продажби, реклама и индивидуални дарения. Излиза във формат 4 страници и се отпечатва в гр. Цариброд, в печатница „Минов-Хаджиев“.
На страниците на вестника могат да се намерят международни, вътрешни и местни новини; статии, анализи и коментари, които ни разкриват миналото и начина на живот в Цариброд и Царибродско. Представят се различни събития –  културни и образователни; обществено значими и политически; отпечатват се  литературни творби на местни  писатели.  Обичайно 4-та страница е запазена за реклами и/или решения на Царибродския съдебен пристав за продажба на имоти и ниви поради задлъжнялост на различни лица.
В-к „Нишава“ се публикува непрекъснато всяка седмица до 12-ти септември 1912-та година, но поради началото на Балканската война, спира да излиза. Отново започва да излиза от печат след 15 месеца, на 22-ри ноември 1913-та г. Още в първия си брой след войната, вестникът критикува онези, които именно по време на войната са се интересували от своята изгода и облага и са забравили задълженията си към народа.
В-к „Нишава“ излиза до 5-ти септември 1915-та година. Началото на Първата световна война и наложената от правителството цензура слага край на неговото издаване завинаги.