списание „Домашен Учител“, 1889 г.

Първото печатно периодично издание, което се разпространява в Цариброд е  научно-литературното списание „Домашен учител“. Неговия първия брой е публикуван през януари, 1889-та година. Редактор е Д. Д. Бачваров, а негови сътрудници са Ив. Ст. Визирев и М. М. Списанието се отпечатва в Българска Народна Печатница – София, с единична цена 0,60 лв., но се издава в гр. Цариброд. Списанието излиза веднъж месечно и предлага годишен абонамент в размер на 6,00 лв. В началото има абонати в цяла България и е очевидно е, че има идея и план за издаване на списанието за дълъг период от време, но за съжаление са отпечатени само три броя на списанието, последения през месец март, същата година. Основната причина за неговото спиране е липса на финансови средства.

списание "Домашен учител", книжка 1, година 1, издава Българска народна печатница, София,  януари 1889 г.

списание „Домашен учител“, книжка 1, година 1, издава Българска народна печатница, София, януари 1889 г.

Редакцията на списанието си поставя сериозната задача да просвещава народа, които до голяма степен е неграмотен, като в същото време се застъпва за откриване на читалище, създаване на книжовни дружества и за подобряване на социалното и икономическо състояние на населението в царибродско.
Поради тези причини, списанието обхваща широк кръг от теми и раздели: правен отдел, които включва статии за запознаване на населението с определени закони, критичен преглед на някои правни решения и др.; поминъчно-икономически отдел – материали, които представят развитието на разни краища в България, както и описание на народните обичаи, вярвания, съвети за лекуване и др.; раздел „Народни умотворения“, където се представят народни песни, разкази, пословици, гатанки, басни, анекдоти и др; географски отдел, съдържащ подробни описания на села, градове и околии, с цел в продължение на една или две години да покрие цялата територия на България; археологическа и историческа част, в който са представени сведения и разисквания на антики; книжовно-литературен отдел, който включва произведения на български автори, както и преводи на най-интересните произведения на други народи; библиографически отдел; духовен отдел, който е съдържа религиозни теми и отдел „разно“.
Така структурирано, списанието включва и се стреми изчерпателно да представи различните аспекти на политическия, социалния, образователния и културния живот на българина и в частност на царибродчаните.
Литературно-научното списание „Домашен учител“ е първата периодика в Цариброд и поради това е от историческо значение за развитието на писаното слово и културната история на самия град. Полага първите основи в създаването на журналистическата традиция, която се развива и в наши дни!